alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika güncel iftiralara güncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

İslam Alimlerine Atılan İftiralara Cevaplar

Mustafa Sabri Efendi nin Said Nursi ye Reddiye yazdığı iftirası

Mustafa Sabri EfendiSORU:Mustafa Sabri Efendi'nin 'er-Reddiyyetü ale'l-mezhebi Saidi'l-Kürdiyyeti' isimli bir eser yazdığı doğru mu?

CEVAP: Hayır,doğru değildir. Mustafa Sabri Efendi'ye Bediüzzaman Hazretlerinden bahsettiklerinde,onu takdirle karşılamıştır.

Ayrıca Mustafa Sabri Efendi Arapça bilen bir insandır. Böyle birinin Bediüzzaman için 'Kürdiyyeti' tabirini kullanması mümkün değildir. Zira bu tabir müennes (dişi) için kullanılır.

Kaldı ki,bu hezeyan dolu,sözüm ona reddiye çıkdığında M. Sabri Efendi'nin oğluyla görüşüldü.. bu düzme eserin kat'iyen babasına ait olmadığını,olamayacağını söyledi. ( Fethullah Gülen - 05.05.2004)

Tuhfetü'r Reddiye Broşürü

Yazar:Mehmed Kırkıncı,02-7-2010

1960 ihtilâlinden sonra,Risale-i Nur?un fütuhatını engellemek isteyen gizli zındıka komiteleri,milletimizin Nur?a olan teveccühünü kırmak niyetiyle Risale-i Nur?a karşı sahte bir broşür neşrettiler. Kendilerine kimsenin inanmayacağını bildikleri için bu broşürü,son Osmanlı Şeyh-ül?İslâmı Mustafa Sabri Efendi?ye izafe ettiler. Güya Mustafa Sabri Efendi böyle bir broşür hazırlamış ve ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet etmişti. Bu uydurma broşürde,Risale-i Nur hizmeti yeni bir mezhep gibi takdim ediliyor ve zihinleri bulandırmak için Nur hizmeti bir ırkçılık hareketi gibi gösterilmeye çalışılıyordu.

Bunun için de broşüre,?Tuhfetü?r-Reddiye alâ Mezhebi?l-Said-i Kürdiye? adını vermişlerdi. Broşürde en çok tenkit ettikleri kısımlar,Nur talebelerinin Üstad hakkında yazdıkları şiirlerdi. İşin enteresan tarafı bu şiirlerin yer aldığı Tarihçe-i Hayat adlı eser 1957?de basılmıştı. Mustafa Sabri Efendi ise 1952 yılında Hakk?ın rahmetine kavuşmuştu.

Hatta bu broşürün yayılması ve kabul görmesi için aynı zihniyet muhterem Osman Demirci hocamızında içinde bulunduğu bir grup merkez vaizini Ankara?ya celb ederek 45 günlük bir kurs tabi tutmuşlar,fakat çağrılan muhterem hoca efendilerden gereken cevabı almışlar

Zübeyr Gündüzalp Ağabey bu broşüre karşı bir cevap hazırlanmasını zaruri görmüştü. Bu maksatla benden de bir yazı yazmamı istedi. İstenen yazıyı kaleme aldım. Ve Zübeyir Ağabey?e gönderdim. 1

Broşürün masraflarını Nur Talebeleri karşıladılar ve cevabî broşürümüz memleketin en ücra köşelerine kadar ulaştırıldı. Hamd olsun bu broşür,bütün iftiraları çürüttüğü gibi Nur düşmanlarının gayeleri hilafına Nur?un daha çok inkişafına vesile oldu.

1 Söz konusu yazı kitabın ikinci bölümünde ?MUSTAFA SABRİ EFENDİYE İFTİRA? başlığıyla yer almıştır.

PAYLAŞ

 

 

Dailymotion Sayfamız

Facebook Sayfamız

Twitter SayfamızİLETİŞİM

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

RSS

İftiralara Cevaplar