alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika g羹ncel iftiralara g羹ncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

襤ftira,Yalan,G覺ybet,Cerbeze ve Fitneler Hakk覺nda

Aram覺zdaki FESAT insanlar bunu iyi okusun!!

Fethullah G羹len Hocaefendi'nin i癟imizdeki fasat insanlara d繹n羹k olarak yaz覺s覺...

FESAT

Yery羹z羹nde kar覺覺kl覺k,kargaa,fitne ve fesat,insanolu yarat覺ld覺覺 g羹nden bu yana her zaman varolmu ve k覺yamete kadar da varolacakt覺r. Bazen sulh erlerinin kar覺 koymas覺yla duraklayacak,bazen Cen璽b-覺 Hakk覺n ekstra inayetleriyle engellenecek,ama her zaman yeniden zaaflar覺m覺z覺n,ihtiraslar覺m覺z覺n bar覺nda boy at覺p geliecektir. Bug羹ne kadar hep b繹yle oldu;bundan sonra da b繹yle olacaa benzer.Fesat,bazen ah覺slar mabeyninde dar alanl覺 olarak cereyan etmi,bazen gruplar aras覺nda olduk癟a geni bir mahiyette ortaya 癟覺km覺,bazen de b羹t羹n bir toplumu sarsacak ve her eyi alt 羹st edecek bir v羹satte meydana gelmitir. Yerinde akl-覺 selim,kalb-i selim ve hiss-i selimle engellenebilmi,hi癟 olmazsa tahribat覺 azalt覺lm覺 ise de 癟ok defa en korkun癟 tsunamiler gibi kontrolsuz y覺覺nlar覺 birbirine d羹羹rm羹,kargaaya sebebiyet vermi ve arkada bir s羹r羹 kinler,nefretler ve k璽bil-i iltiyam olmayan iftiraklar b覺rakm覺t覺r.

Din,fesat 癟覺karana m羹fsit demi ve onu lanetlemi;devletler,milletler deiik kanun ve nizamlarla onu 繹nlemeye 癟al覺m覺 ve ahl璽k癟覺lar da ona kar覺 s羹rekli m羹cadele vermilerdir;ama,her eye ramen o,varl覺覺n覺 s羹rd羹regelmitir.

Kur璽n-覺 Kerim,fesad覺n insan tabiat覺nda mekn簾 bulunduuna iaret eder ve ona kar覺 iman ve amel-i salih yolunu sal覺klar. 襤nsan,iman ve salih璽tla kalb簾 ve ruh簾 hayata y繹nelerek nefsan簾 ve hayvan簾 hislerini bask覺 alt覺na alabildii 繹l癟羹de fesada kar覺 baar覺l覺 say覺l覺r. Aksine o,din ve diyanet ad覺na tam donan覺ml覺 olmazsa,her zaman fesada yenik d羹er ve 癟evresini de ifsat eder.

Kendini ifsada salm覺 fertlerden sal覺kl覺 bir toplum oluturman覺n m羹mk羹n olmad覺覺/olamayaca覺 a癟覺kt覺r. B繹yle bir toplumda s羹rekli herc 羹 mer癟 yaan覺r,kaoslar kaoslar覺 takip eder,y覺覺nlar heva ve heveslerine g繹re davran覺r;anari ba覺n覺 al覺r gider ve m羹fsitler bir batan bir baa milleti kendilerine benzetirler. Ne g羹ven kal覺r ne huzur,ne sayg覺 kal覺r ne de itibar;b羹t羹n deerler alt 羹st olur,her yanda sadece m羹fsitlerin edip eyledikleri konuulur.. ihtimal,meleklerin mahiyet-i dem kar覺s覺nda istifsar edal覺 endieleri de b繹yle bir 璽k覺bete bak覺yordu. Eer,bu endienin alt覺nda,Allah覺n vazettii teri簾 ve tekvin簾 emirlere bakald覺rma,f覺tr簾 ve tabi簾 nizam覺 ihlal ve imdilerde olabildiine yayg覺nca g繹r羹ld羹羹 gibi kin,nefret,zul羹m ve bohemce yaaman覺n mevcudiyeti s繹z konusu idiyse,bug羹n bunlar覺n hepsi var;olmas覺n覺 beklediimize gelince,o da meleklerin g繹remedikleri ve sadece Allah覺n bildii kalb ve ruh insanlar覺n覺n mevcudiyetidir.

Bug羹n,yery羹z羹nde Allah覺n tesis buyurduu ve yaanmas覺n覺 istedii hayat tarz覺na,peygamberlerle ger癟ekletirilen semav簾 anlay覺 ve telakkiye,insanca yaamaya ve hayat覺 ukba derinlikleriyle yorumlamaya kar覺 ciddi bir tav覺r var. Bir tav覺r var lah羶t簾lie ve insan覺n i癟 derinlikleriyle kendini ifade etmesine.. ve pirim veriliyor 璽s簾ye,fesat癟覺ya,bozguncuya. Her yanda kalbini eytana satm覺 bir s羹r羹 insan bozmas覺 var;bunlar,vuruyor-k覺r覺yor,癟al覺yor-癟覺rp覺yor;vicdanlara bask覺 yap覺yor,haklar覺 癟iniyor;meru sistemleri y覺k覺yor,yerine despotizmalar ikame ediyor;kinle,nefretle g羹rl羹yor,kan d繹k羹yor;sonra da kalk覺p b羹t羹n bunlar覺 insanl覺k ve insan簾 deerler ad覺na yapt覺klar覺ndan dem vuruyorlar.. bin nefrin fesad覺 sal璽h sayanlara ve yaz覺klar olsun bu m羹fsitlere aldananlara!..

Asl覺nda hi癟bir m羹fsit Ben m羹fsidim! demez ve hi癟bir bozguncu kendini bozguncu kabul etmez. Bunlar,a覺zlar覺n覺 her a癟覺lar覺nda 覺slahtan,imardan bahisler a癟ar;kendilerini ifadeden,iradelerinin hakk覺n覺 eda etmekten dem vururlar. B繹yle deyip b繹yle d羹羹nd羹kleri ayn覺 anda vicdanlara bask覺 yapar,bakalar覺n覺n hakk覺n覺 癟iner,zulm羹n en hunharcas覺n覺 irtikap eder,insanlar aras覺ndaki m羹nasebetleri k覺rar d繹ker,azg覺nl覺ktan azg覺nl覺a koar ve herkesi sindirmeye 癟al覺覺rlar. Dahas覺,bunca fezayi ve fec璽yii mazur g繹stermek i癟in s羹rekli paranoyalar icad ederler:N羹kleer santral der birine sald覺r覺r;Kara tehdit der,dierini ortadan kald覺r覺r;irtica der,tiranlar d繹neminde bile eine rastlanmayan kanunlar 癟覺kar覺r;gelir gelir meru ve yerleik nizamlara toslarlar. 襤e vaziyet edince isyanlar覺na,bakald覺rmalar覺na meruiyet kazand覺rmak i癟in demogojilere girer,gerekli g繹r羹rlerse b羹t羹n yasalar覺 temelden deitirir;kanunlara g繹re hareket edeceklerine,heva ve heves edal覺 hareketlerine g繹re kanunlar 癟覺kar覺r ve herkesi aldatt覺klar覺n覺 sanarlar.. ger癟i b羹t羹n bunlara hi癟 kimse inanmaz ama korkudan da sesini 癟覺karamaz.

Hi癟bir zaman meruiyet tan覺mayan ve fesat d羹羹ncelerini bakalar覺na bir nizam gibi dayatan bu m羹fsitler,kuvvetlerini koruduklar覺 ve stratejik davrand覺klar覺 s羹rece mefsedetlerine devam edegelmiler ve kimseye de hesap vermemilerdir;hatta 癟ok defa bir k覺s覺m akak癟覺lar taraf覺ndan alk覺land覺klar覺 dahi olmutur. Bu ekilde ortam覺 m羹sait bulduk癟a bunlar daha da k羹stahlam覺,Allaha isyan etmi,dine-diyanete s繹v羹p saymaya durmu,hukuku ve insan簾 deerleri hi癟e saym覺,istediklerini ezmi,istediklerinin sesini kesmi;kan d羹羹nm羹,kan d繹km羹,anariye zemin haz覺rlam覺,cismaniyeti ahland覺rm覺,bohemlii k繹r羹klemi;sonra da b羹t羹n bunlar覺 yararl覺,gerekli ve 癟a覺n icaplar覺 gibi g繹stermilerdir.

Eskiden beri b羹t羹n m羹nkiri,m羹lhidi ve m羹rtediyle bir k覺s覺m din ve iman d羹manlar覺 hep b繹yle davrand覺lar. 襤fsad覺 覺slah g繹sterdi,fesad覺 salah sayd覺;s羹rekli bozgunculukta bulundu,kitleleri birbirine d羹羹rd羹;farkl覺l覺klar覺 kavga vesilesi yapt覺,tahrik edilebilecek saf y覺覺nlar覺 provoke etti;kan,irin ve g繹zya覺 羹zerine saltanatlar kurarak kendi zevk ve sefalar覺na bakt覺lar.

M羹fsit,Allah kurallar覺 dahil hi癟bir nizama sayg覺l覺 olmam覺,hep ba覺na buyruk hareket etmi ve her zaman bir anarist gibi davranm覺t覺r. O bir dinsizdir ama dindar g繹r羹n羹r;tam bir bozguncudur,ancak hep 覺slahtan dem vurur. Bir despottur,fakat az覺n覺 her a癟覺s覺nda demokrasi der durur;s羹rekli ter繹r estirdii halde hi癟 s覺k覺lmadan insan haklar覺ndan s繹z eder. Asl覺nda farkl覺 corafyalarda ter繹r羹n as覺l mimar覺 da ite odur.. odur yery羹z羹nde fitne ve fesad覺 k繹r羹kleyen;odur masum insanlar覺n kan覺na giren;odur diktat繹rl羹k tesis etmek i癟in uluslararas覺 kurallar覺 kendine benzetmek isteyen;odur 癟覺karlar覺 uruna canlara k覺yan ve han羹manlar覺 yerle bir eden ve odur siyas簾,idar簾,iktisad簾,k羹lt羹rel bunal覺mlara sebebiyet veren..

Hele bir de bunlar覺n arkas覺nda Akifin ifadesiyle zulm羹 alk覺layan,zalimi seven,irretleri sevindirmek i癟in kalk覺p kendi deerlerine s繹ven talisiz bir g羹ruh vard覺r ki,onlar da,durular覺 itibar覺yla 繹ncekilerden daha geri deillerdir;b繹yleleri,her eye bir Evet! 癟eker,ellerini g繹s羹nde kenetler,Eyvallah! der ve ak覺ll覺 davrand覺klar覺n覺,herkesi idare ettiklerini sanarlar.. oysaki fesad覺n kanunu,kural覺 olmad覺覺 gibi m羹fsidin de belli bir 癟izgisi yoktur. O,bug羹n b繹yle,yar覺n baka t羹rl羹,繹b羹r g羹n ayr覺 bir fanteziye dilbeste ve bir baka zaman da farkl覺 bir hezeyan peindedir. 襤te,bunlar覺 alk覺layanlar覺n h璽lleri bunlardan daha utand覺r覺c覺 ve daha ac覺d覺r.

Bunlar,fark覺na varmadan bir g羹n demokrasi,h羹rriyet ve insan haklar覺 s繹zc羹klerini alk覺larlar;bir baka g羹n ise,m羹fsitlerin darbelerine,zalimce savalar覺na,kan d繹k羹p kan i癟melerine yahi 癟ekme mecburiyetinde kal覺rlar.

yle g繹r羹l羹yor ki,insanl覺k Allaha y繹nelip,her eyi bir kere daha Hak divan覺ndaki mukadder duruuna g繹re g繹zden ge癟irecei 璽na kadar ne fesat denen bu melanet dinecek,ne yery羹z羹ndeki kargaalar sona erecek,ne de as覺rlardan beri hayal edip durduumuz huzur ve umumi saadet r羹yalar覺 ger癟ekleecektir;zira:

Ne irfand覺r veren ahl璽ka y羹kseklik,ne vicdand覺r,

Faz簾let hissi insanlarda Allah korkusundand覺r.

Y羹reklerden 癟ekilmi farzedilsin havf覺 Yezd璽n覺n...

Ne irfan覺n kal覺r tes簾ri katiyyen,ne vicdan覺n.

(M. Akif)

Bu itibarla da bize,verilen 癟er癟evede her zaman fesada kar覺,onunla baedebilecek dinamiklerle dimdik durmak,覺slah d羹羹ncesine kilitli bulunmak,zul羹mden fersah fersah uzaklamak,adaletin yan覺nda olmak ve en korkun癟 fesat girdaplar覺 kar覺s覺nda dahi pes etmeden hakk覺 tutup kald覺rmak d羹er.

M.Fethullah G羹len

PAYLA

 

 

Dailymotion Sayfam覺z

Facebook Sayfam覺z

Twitter Sayfam覺z襤LET襤襤M

Fikirlerinizi nemsiyoruz

RSS

襤ftiralara Cevaplar