alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika güncel iftiralara güncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

İFTİRALARA CEVAPLAR

Fethullah Gülen'in,"Nur Cemaati lideri"veya "Gülen Cemaati lideri"Olduğu İddialarına Cevap

Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında "Nur Cemaati lideri" olduğu iddiaya düzeltme ve cevap metni

Posta Gazetesi'nde 14 Mart 2013 tarihinde 'Okyanus Ötesinden İlan" başlıklı yazıda müvekkilim Fettullah Gülen'den "Nur Cemaati Lideri" olarak sözedilmiştir.Müvekkilimin kamuoyuna bizzat defaatle açıkladığı üzere,kendisi herhangi bir isim ya da nam altında hiçbir cemaatin lideri olmayıp,bu türden faaliyetlerin içerisinde de değildir. Muhterem müvekkilim memleketimizin,milletimizin ve bütün insanlığın meselelerine karşı hassasiyet gösteren mütefekkir bir şahsiyet olarak,insanlığın sorunlarının çözümü yönünde anayasal haklar çerçevesinde ve hukukun sınırları içinde fikri mesai sarfeden bir ilim ve fikir adamıdır. Nitekim bu ilmi gayretler neticesinde ortaya çok sayıda fikri eser çıkmış ve bunlar kamuoyu nezdinde büyük rağbet ve kabul görmüştür.

Müvekkilim 01 Mart 2001 tarihli Radikal gazetesinde 8. sayfada yayınlanan yazıda,cemaat kelimesinin daha ziyade dini topluluklar için kullanıldığını,oysa kendisinin hizmet fikriyle yola çıktığını,farklı düşünceden insanlarla diyalogda bulunduğunu,insanları iyiye ve doğruya teşvik ettiğini,dolayısıyla her hangi bir hareketin veya dini cemaatin lideri olmadığını belirtmiştir. Doğru bilgilendirilmesi bakımından kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Fetullah Gülen Vekili
Av. Orhan ErdemliNur Cemaatinde Lider Yok Şahsı Manevi Var

23 Mart 1960'da Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatından sonra Risale-i Nur Cemaati çok keskin çizgilerle olmasa da,kendi içinde yapısal değişimler geçirdi. Nur Cemaati'nde bir tasavvuf silsilesinde olduğu gibi bir lider ve dolayısıyla halifelik sisteminden daha ziyade Risale-i Nur'u yorumlama-uygulama eksenli bir yapı var. Ast,üst,lider,başkan,onun yardımcıları ve özellikle de üyelik kaydı gibi bir sistem yok. Cemaatin bu yapısal zayıflığının yanısıra kuvvetli bir "kolektif kimlik' anlayışı var ki,bunu Nursi "şahsiyeti maneviye" ile ifade ediyor. Bu hususun bir yandan cemaatin zayıf gibi görünen yanı iken diğer taraftan farklı fıtrat ve kabiliyetlerin 'hizmet'in içinde kalabilmesine ve dolayısıyla cemaatin devamına yardım eden bir niteliği var.

Cemaatte Said Nursi'ye hayatta iken hizmet eden ve yakınında bulunan kişiler için "Ağabey' tanımı tercih ediliyor. Yaklaşık 10 kişi olan 'Ağabeyler' liderden daha ziyade "kanaat önderi' olarak benimseniyorlar. Cemaat de,Üstad'ın vefatından sonra bu kanaat önderlerinin etrafında mizaç farklılıklarına göre şekillendi. Böylece cemaat içinde farklı hizmet grupları oluştu. Bu gruplar arasında husumet söz konusu değil. Tüm grupların yaptıkları faaliyetler ise esasen genel hatları ile aynı. Aralarında neşriyata ve hizmet alanlarına bağlı olarak 'öncelik'lere dayalı farklılıklar var.

Fethullah Gülen'in Nur Cemaatini Böldüğü İftirasına Cevap

Cemaatte ilk farklılaşma henüz Üstad hayatta iken oluştu. Bilindiği gibi eserler önceleri elle ve daha sonra 40'lı yılların ortalarında teksirle Osmanlıca harflerle çoğaltılmıştı. 1950'li yıllara gelince Osmanlıca bilenlerin sayısının gittikçe azalması sebebiyle,merhum Üstad,Risalelerin Latince harflerle yazılmasını istemiş fakat en önemli talebelerinden birisi olan Hüsrev Altinbaşak'ın buna itirazı ilk farklılaşmayı başlatmıştı. 'Hüsrev Ağabey'in fikrini benimseyenler o gün bugündür eserleri Osmanlıca ve elle yazmaya devam ediyor. Bu grup YAZICILAR olarak biliniyor. Ancak bu grubun ana damara göre oranı daha az ve grup içe kapanık bir gelişme tarzı izliyor.

OKUYUCULAR olarak bilinen ve diğer ağabeylerin tümünü kapsayan asıl gövde ise yek vücut halinde 80'li yıllara kadar geldi. Zübeyr Gündüzalp'in yanı sıra,Bayram Yüksel,Mustafa Sungur,Abdullah Yeğin,Said Özdemir,Mehmet Nuri Güleç (Fırıncı),Mehmet Emin Birinci,Ahmet Aytimur,Hüsnü Bayram,Said Özdemir,Tahiri Mutlu,Mehmet Kırkıncı ve Av. Bekir Berk'in de katılımıyla oluşan bu 'Ağabeyler' grubu bir araya gelerek hizmetleri istişare ettiler ve ve bu istişare ile hizmetlere yön verdiler.

GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

1980 ihtilali,kanaat önderleri arasındaki ilk farklı bakış açısını da doğurdu. Ağabeylerin farklı mizaçları nedeniyle günlük siyasete bakışları ve hizmet tarzları da birbirinden farklılaşmaya başladı.

Cemaat bugün pekçok gruba ayrılmış. durumda. Ancak bu,herhangi bir grubun daha fazla öne çıktığı bir 'bölünme' olarak değil,'hizmette işbölümü' olarak tanımlanıyor. 'Hizmet'ten kasıt ise Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'nı okumak,öğrenmek,tartışmak,basmak,yaymak ve hür türlü neşriyat organlarıyla duyurmaktan ibaret. Bu alanda gazete,dergi,radyo,kitap vb. yayınları yapmak,konferans,sempozyum,kongre düzenlemek,öğrenciler için evler/ders-haneler' açmak hizmetin temel yol haritasını belirliyor.

Mustafa Çalışan-Recep Yeter-Murat Aksoy'un yazısı
Yeni Şafak

PAYLAŞ

 

 

Dailymotion Sayfamız

Facebook Sayfamız

Twitter SayfamızİLETİŞİM

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

RSS

İftiralara Cevaplar