alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika güncel iftiralara güncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

İFTİRALARA CEVAPLAR

"Fethullah Gülen Budizm Ahlak Dinidir Dedi"ÇARPITMASINA CEVAP

"FETHULLAH GÜLEN PUTPERESTLİĞİ ÖVDÜ" İFTİRASINA CEVAP

İDDİA :Fethullah Gülen putperestliğe ‘ahlak dini’ dedi. Allahu Teala “Müşrikler (puta tapanlar) muhakkak ki pisliktirler”(Madie suresi 90) buyuruyor. “Kim Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere tapandan daha sapıktır”(Ahkaf 5) buyuruyor. Fethullah Gülen budizmi yani putperestliği din makamına oturtuyor. Daha ileri giderek “bir ahlak dinidir” diyor.
http://www.dailymotion.com/video/xj3iwe_gulen-putperestliyi-ovdu_news

CEVAP: Değerli kardeşimiz;

Bu videoda hocaefendinin sözlerinde eleştirilecek ehl-i sünnete uygun olmayan hiçbir ifadeye rastlamak mümkün değil. Eleştiren cahillerde camiyle namazla dinle alakası olmayan,ne dediğini bilmeyen,müslümanlara sağdan vurmak isteyen,kendilerini Muhterem İsmailağa cemaatinden göstermeyen çalışan insanlar ve bir kısmı da hasetliklerinden veya kinlerinin büyüklüklerinden cemaatlerin gıybetini yapmayı vazife edinmiş münafık insanlar."Budizm bir ahlak dinidir" Yani ilahi bir din değil,sadece etiğe uygunlardan oluşur. Allah Resülü güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini belirtiyor. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Budizmle ilgili sözlerini çarpıtıp budizmi övdüğünü ve putperestliği övdüğünü söylemek kuru iftiranın zırvalama derecesidir. Budizm yeryüzünde yaşayan insanların hristiyanlık gibi,yahudilik gibi inandığı bir dindir. Onlardan farkı hristiyanlık ve yahudilik semavi din,budizm ise ahlak felsefesiyle oluşmuş bir dindir. O halde "budizm ahlak felsefesiyle oluşmuş bir dindir" demek budizmin ahlaklı,doğru bir din olduğu anlamına gelmez.Sadece o dinin temelindeki sisteme vurgudur. Tıpkı Hristiyanlıktan bahsederken semavi din denilmesi gibi.... Onlar da bu ilahi (müslümanlığın) dinin güzel ahlakına tesadüf eden bazı şeyler yaşıyor olabilir. Ancak bu onları müslüman kılmaz sadece ahlaki bir yaşam biçimidir.

Hocaefendininin şu sözü Budizm ahlak dinidir demenin Budizm insana ahlak kazandırır anlamına gelmediğini ortaya koyuyor =
"... Her din,insanı edebli kılmaz,İslâm edebli kılar." (1)

Üç büyük din demek üç hak din demek değildir. Buradaki "büyük" kelimesi nitelik değil nicelik anlamındadır. Üstünlük için değil sayıca çokluk anlamında kullanılmıştır. Yeryüzünde o dinin müntesiplerinin çok olduğu anlamındadır. Bu iftirayı atan türkçe de bir kelimenin birden fazla anlamda kullanıldığını unutup işine geldiği anlamında alıp çarpıtıyor. "Büyük" aynı zamanda yetişkin anlamında da kullanılır. Bu cerbezecilerin yarın iyice zıvandan çıkıp "üç büyük din din demekle dinlere üç yetişkin insan demek istedi,din mahluktur dedi" diye zırvalamaya kalkarlarsa hiç şaşırmam.

Hazreti Enes Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (radıyallâhu anh) anlatıyor:“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:“Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı hayadır.” ve İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor:“Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:“Her dinin (kendine has temel) bir huyu vardır. İslâm’ın bu huyu,hayadır.” Demek ki diğer dinlere din diyen ve diğer dinler için ahlak dini diyen bir tek hocaefendi değilmiş.

İslam Fıkhında “Dinler” denince,3 şekilde bir tasnif söz konusu olmaktadır:

1-) Hak din,semavi din (İslam)
2-) Aslı bozulmuş dinler (Hırsitiyanlık,Yahudilik gibi asılları semavi olmakla beraber günümüzda tahrif olmuş dinler)
3-) Batıl dinler (asılları itibariyle de semavi olmayan Budism,Mecusilik gibi dinler)

"İnne’d-dîne indellâhi’l-İslâm” (Âl-i İmrân,19) “Allah katında hak din,İslâm’dır.” ayeti "Tek Din vardır o da islamdır" anlamına gelmez. "Tek -HAK- din vardır o da islamdır" anlamına gelir. İlâhiyat Fakültelerinde “Dinler Tarihi” diye bir anabilim dalı var,bu işin bir sürü profesörü var. Bu meslektaşlarımızın hiçbirisi,dinler tarihi deyimi yanlış,çünkü tek din vardır,o da İslam’dır demiyorlar. Evet o işin uzmanları dinleri,semavî-gayr-i semavî,hak din-bâtıl dinler,ilkel dinler,çok tanrılı dinler vb. çeşitlere ayırıyorlar. Bazıları buna da itiraz edip,o profesörler de hata ediyor diyebilirler. Ama bu tenkidi yapanlar katiyyen şartlanmışlar ve Kur’an âyetlerini de bilmiyorlar. En azından herkesin ezbere bildiği Kâfirûn suresini dikkatle okusalardı,böyle bir itirazda bulunmazlardı. Evet bu sûrede bizzat Allah,Mekkeli putperest müşriklere-kâfirlere,“leküm dîniküm veliye dînî” “O halde sizin dininiz size,benim dinim bana.” buyuruyor. Yani Allah o kâfirlerin dinine bile “din” diyor. Batıl olduğuna ve bugün tahrif edildiğine inanılan dinlerin mensuplarıyla görüşmekte ve onların dinlerine din demekte ne mahzur olsun.

Kuran-ı Kerimin İslamdan başka HAK din yok beyanını,İslamdan başka din yok diye anlamak hatadır. Çünkü İslamın tek din olduğunu kabul etmek,islamın tek hak din olduğunu kabul etmek değildir. Bir ateist islamı tek din kabul edebilir ama hak din demez. O yüzden münafıklar tek din islam der. Tek hak din islam demez.

"Hakdin" ile "din" ayrımını yapamayıp,"İslam'dan Başka Din Var mı ?" diye soran ergenekonculara Kuran-ı Kerim cevap vermek için ayetlerinde defalarca "dinler" kelimesi geçmektedir. Allah "bütün dinlere" derken islam başka dinler olduğuna şahitlik ediyor.

"O,Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün DİNLERE üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter. (fetih 28)"

Belki de Budizm geldiği asırda hak dindi ve belki de Buda bir peygamberdi. Kuran-ı Kerim de geçen peygamberlerin sayısı 28 dir. Ancak insanlık tarihi boyunca 124.000 peygamber gönderildiği hadisde rivayet edilmiştir. (bk Müsned 5/265-266;İbn Hibbân,  2/77
) Bu bakımdan her ümmete ve topluma peygamber gönderilmiştir. Budizmin "Tripitaka" isminde kutsal kitabı ve "Hianayana,Mahayana" isminde mezhepleri vardır. Yahudilerin Allah'a Yehova dediği gibi Buda'da Allah'a Nirvana demiş olabilir. Nasıl Musevilik ve İsevilik zamanın hak diniydi ve tahrif edilerek neredeyse putperestliğe benzetildi. "Buda" da bir peygamber olmuş olabilir ve daha eskiden gönderildiği için daha çok tahribe uğramış ve tam putperestliğe benzetilmiş olabilir. Kala kala sadece islam ile bazı ortak noktalarda benzerlikleri olan ahlak sistemi kalmış olabilir. Allahualem diyoruz. (Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.)

ÖN YARGILARI BIRAKALIM!
İslam ülkelerinde yaşayan insanların hepsi "Ahlaklı" olmadığı,olamayacağı gibi Batı ülkelerinde yaşayan insanların;Hıristiyan,Yahudi ve Ateistlerin da hepsi "Ahlaksız" olmaz,olamaz! Alevilerin ya da Sünnilerin hepsi ahlaklı olmayacağı gibi hepsi de ahlaksız olmaz,olamaz! Dindarların,Kemalistlerin,Sosyalistlerin,milliyetçilerin hepsi ahlaklı olmadığı gibi hepsi ahlaksız olmaz olamaz! Budistlerin de,hepsi ahlaklı olmadığı gibi,hepsi de ahlaksız olmaz olamaz! Bu gün budistlerin çoğunlukta oldukları ülkelerde müslümanlar katlediliyor olabilir. Ancak insanları teröre,katliam yapmaya,işkenceye,cinayet işlemeye sevk eden hiç bir din değildir. "Ahlaklı" ve "Ahlaksız" kavramları;HİÇ BİR KİŞİ,GRUP ya da İNANÇ veya İDEOLOJİNİN UHDESİNE VERİLMEDİĞİ GİBİ TEKELİNDE DE DEĞİLDİR.


Fethullah Gülen'in "BRAHMAN BELKİDE BİR PEYGAMBERDİ'' sözünü çarpıtma gayretlerine cevap
http://www.iftiralar.org/peygamberlere-atilan-iftiralar/928-fethullah-gulenin-qbrahman-belkide-bir-peygamberdi-sozunu-carpitma-gayretlerine-cevap.html

Selam ve dua ile...

(1) http://tr.fgulen.com/content/view/475/3/

PAYLAŞ

 

 

Dailymotion Sayfamız

Facebook Sayfamız

Twitter SayfamızİLETİŞİM

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

RSS

İftiralara Cevaplar