alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com




Son dakika g羹ncel iftiralara g羹ncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

Dinleraras覺 Diyalog Faaliyetlerine At覺lan 襤ftiralara Cevaplar

DNYA NEREYE G襤D襤YOR ?

altPeki medeniyetler aras覺ndaki iliki,baz覺lar覺n覺n 繹ng繹rd羹羹 gibi,"癟at覺ma" temelli mi olmal覺d覺r?


Hay覺r... Olmas覺 gereken ve bizim temenni ettiimiz tablo,inan癟lar ve medeniyetler aras覺nda bar覺 ve dostluun hakim olmas覺d覺r. Bir M羹sl羹man olarak bize bu konuda yol g繹steren kaynak Kuran'd覺r. Allah Kuran'da insanlar aras覺ndaki farkl覺l覺klar覺n bir "tan覺ma" vesilesi olmas覺 gerektiini bildirmitir:

"Ey insanlar,ger癟ekten,Biz sizi bir erkek ve bir diiden yaratt覺k ve birbirinizle tan覺man覺z i癟in sizi halklar ve kabileler (eklinde) k覺ld覺k. 羹phesiz,Allah kat覺nda sizin en 羹st羹n (kerim) olan覺n覺z,(覺rk ya da soyca deil) takvaca en ileride olan覺n覺zd覺r. 羹phesiz Allah,bilendir,haber aland覺r. (Hucurat Suresi,13)

Allah,bir dier ayetinde ise M羹sl羹manlara,Kitap Ehli'ne,yani Yahudi ve H覺ristiyanlara,iyilikle davranmalar覺n覺 emretmektedir:

襤癟lerinde zulmedenleri hari癟 olmak 羹zere,Kitap Ehline en g羹zel olan bir tarz覺n d覺覺nda kar覺l覺k vermeyin. Ve deyin ki:"Bize ve size indirilene iman ettik;bizim ilah覺m覺z da,sizin ilah覺n覺z da birdir ve biz O'na teslim olmuuz." (Ankebut Suresi,46)

Dolay覺s覺yla M羹sl羹manlar覺n yery羹z羹ndeki farkl覺 insan gruplar覺na hog繹r羹 ile yaklamas覺 ve t羹m bu farkl覺 gruplar aras覺nda bar覺 ve kar覺l覺kl覺 tolerans salanacak bir d羹nya d羹zeni kurulmas覺 i癟in 癟aba g繹stermeleri gerekir. T羹m insanlar覺 襤slam'a davet etmek,elbetteki bir M羹sl羹man覺n bata gelen g繹revlerinden biridir. Ama bu davete icabet etsinler veya etmesinler,t羹m insanlara kar覺 adalet ve iyilikle davran覺lmas覺 artt覺r. Allah'覺n "Siz,insanlar i癟in 癟覺kar覺lm覺 hay覺rl覺 bir 羹mmetsiniz..." (Al-i 襤mran Suresi,110) ayetinde buyurduu gibi,M羹sl羹manlar t羹m insanlar覺n iyiliini hedeflemelidirler.

Ancak 11 Eyl羹l ve sonras覺n覺n ortaya koyduu 繹nemli bir problem vard覺r:襤slam ad覺na ortaya 癟覺kan,oysaki 襤slam'覺n 繹z羹n羹 kavramaktan 癟ok uzak olan baz覺 insanlar,"insanlar覺n iyilii" i癟in deil,insanlara azap vermek i癟in 癟aba harcamaktad覺rlar. Masum insanlara kar覺 d羹zenledikleri sald覺r覺larla 襤slam'覺n yasaklad覺覺 en b羹y羹k g羹nahlardan birini ilemekte,yani "yery羹z羹nde fitne" 癟覺karmaktad覺rlar. Kulland覺klar覺 vahi y繹ntemler,繹fkeli ve sald覺rgan s繹ylemler ile,襤slam ad覺na 襤slam ahlak覺na tamamen ters bir ahlak yap覺s覺 g繹stermektedirler. Bu y羹zden de d羹nyadaki 1 milyardan fazla M羹sl羹man覺 gereksiz ve haks覺z bir zan alt覺nda b覺rakmaktad覺rlar. Irak'taki mevcut kriz,bu gibi radikallerin oluturduu gerilimin bir neticesi olarak t覺rmanm覺t覺r.

Dini yanl覺 yorumlayan,din ad覺na ortaya 癟覺karak ter繹r uygulayan bu gibi kiilerin varl覺覺na Kuran'da da dikkat 癟ekilmitir. (Al-i 襤mran Suresi,7;Neml Suresi,48-49) Allah,cehaletleri nedeniyle dinin 繹z羹ndeki g羹zel ahlak覺 kavrayamayan,sert tabiatlar覺 nedeniyle "inkar ve nifak" bak覺m覺ndan iddetli olan kimselerin varl覺覺na da iaret etmi ve bu konuda M羹sl羹manlar覺 uyarm覺t覺r. (Tevbe Suresi,47;Hucurat Suresi,14) Nitekim 襤slam tarihinde de bu gibi cahil ve banaz kimselerin (繹rnein Hahailer ve Haricilerin) din ad覺na ter繹re bavurarak yery羹z羹nde fitne 癟覺kard覺klar覺n覺n 繹rnekleri g繹r羹lm羹t羹r.

Dolay覺s覺yla bu,ger癟ekten 繹nemli bir meseledir ve 癟繹z羹lmesi gerekir. 繹z羹lmesi i癟in de 襤slam d羹nyas覺n覺n bu gibi 癟arp覺k ak覺mlardan kurtar覺lmas覺,hurafelerden ve a覺r覺l覺klardan ar覺nd覺r覺lm覺,Kuran'a dayal覺 bir 襤slam anlay覺覺 ile yeniden eitilmesi,b羹y羹k alim 襤mam Gazali'nin ifadesiyle "ihya edilmesi" gerekmektedir. (H.Y.)




Dinler Sava Kayna覺m覺d覺r - Do癟. Dr. Caner Taslaman


Dinler Sava Kayna覺m覺d覺r - Do癟. Dr. Caner Taslaman


襤nkarc覺lara Kafirlere Kar覺 Nas覺l Davranmal覺y覺z - Do癟. Dr. Caner Taslaman


D羹nya Bar覺覺 襤癟in Neler Yap覺lmal覺d覺r - Do癟. Dr. Caner Taslaman
<

Kuran da ld羹rmek Var m覺 - Do癟. Dr. Caner Taslaman
<

PAYLA

 

 

Dailymotion Sayfam覺z

Facebook Sayfam覺z

Twitter Sayfam覺z































襤LET襤襤M

Fikirlerinizi nemsiyoruz

RSS

襤ftiralara Cevaplar